- zakázková výroba součástí
   - ohýbací nástroje
   - střihací nástroje
   - ukázky možností lisovacích strojů
   - jednoúčelové stroje, zařízení a přípravky
   - vlastní produkty
 
 
w w w . m i k e s m e t a l . c o m